maanantai 28. toukokuuta 2012

Notion - tutustuminen nuotteihin


Tuiki tuiki tähtönen -kappaleen opettelu pianolla sai jatkokäsittelyä nuottikirjoitusohjelman avulla. Kun olimme opetelleet kappaleen, kirjoitimme sen nuoteille "Notion" nimisen nuotinnosohjelman avulla. iPadille on tällä hetkellä saatavilla kaksi varteenotettavaa nuotinkirjoitusohjelmaa: Notion ja Symphony Pro. Valitsin koulullemme Notionin aikanaan sillä perusteella, että nuotteihin sai kirjoitettua sanoitukset ja soinnut mutta nykyään myös Symphony Pro:hon saa samat ominaisuudet, joten jää makuasiaksi kumpaa haluaa käyttää.

Avasimme Notion ohjelman, ja valitsimme ensimmäiseksi "New" dokumentin. Tämän jälkeen ohjelma kysyy kappaleelle annettavaa nimeä, alaotsikkoa ja säveltäjää. Nimeksi annoimme Tuiki tuiki tähtönen ja alaotsikoksi jokainen oppilas kirjoitti oman nimensä ja luokan.

Seuraavaksi valitsimme instrumentiksi Vocals osastosta Voice viivaston, jonka jälkeen ohjelma rakentaa valmiin, tyhjän nuottipohjan. Laitoin taululle näkyviin edellisen kerran nuottien nimet ja kertasimme vielä kappaleen. Oppilaat hahmottivat tosi nopeasti pianonkoskettimet Notion ohjelmassa, vaikka koskettimissa ei enää lue nuottien nimiä. Apuvälineenä sai käyttää Real Piano ohjelmaa, jos ei muistanut nuottien nimiä.

Otimme esiin nuottivalikon ja sanoin, että käytämme kahta nuottia: neljäsosanuottia ja puolinuottia. Kuten huomasimme kappaletta opetellessa, rivit ovat kaikki symmetrisiä; 6 ensimmäistä nuottia ovat neljäsosanuotteja ja seitsemäs aina puolinuotti. Tämän pohjalta oppilaat kirjoittivat koko kappaleen nuoteille.

Kun kaikki olivat saaneet nuotit viivastoille, kirjoitimme laulun sanat. Tämän jälkeen kirjoitimme vielä soinnut ja kappale oli valmis.

Nuottikirjoitusohjelma vaikuttaa erittäin hyvältä tavalta opettaa musiikin teoriaa ja uskon, että jatkan ohjelman kokeilua eri tavoilla ensi lukuvuonna.

Lopuksi video prosessista:


tiistai 24. huhtikuuta 2012

iPad musiikinopetuksessa - Pianon opiskelua ryhmässäMielestäni suuri haaste luokassa on aina se, että kaikki oppilaat saadaan työllistettyä. Kitaroita voi hyvin varustetusta musiikkiluokasta löytyäkin jokaiselle oma, mutta esim. pianoa harvemmin on yksi oppilasta kohden. Tässä kohdassa iPad tuli mukavaksi apuvälineeksi pianonsoiton alkeisopiskeluun.

Piano appseja (ohjelmia) on pilvin pimein App Storessa ilmaiseksi, sekä muutaman kymmenen sentin hinnasta aina muutamaan euroon. Kävin muutaman päivän aikana läpi toistakymmentä piano-ohjelmaa ja minulla oli kaksi kriteeriä ohjelman suhteen:

1. Ohjelmassa pitää pystyä saamaan nuottien nimet näkyviin koskettimistolle
2. B sävel (kirjain) pitää pystyä korvaamaan H sävelellä

Löysin yhden ohjelman, joka täytti nämä molemmat kriteerit: Real Piano HD. Ohjelmassa oli muutama muukin mukava vaihtoehtoinen toiminto, esim. koskettimistoon oli mahdollista nuottien nimien tilalta saada näkyviin halutessaan myös solmisaatiotavut. Miinusta sen sijaan tulee pianosoundista, mutta se oli tässä projektissa sivuseikka.
Testasin kyseistä ohjelmaa 7. lk maahanmuuttajaryhmäni kanssa, joista kukaan ei ollut koskaan soittanut pianoa, eikä tuntenut nuottien nimiä. Harjoittelimme ensin C-duuri asteikkoa alhaalta ylös ja takaisin alas ja luimme sävelten nimet samaan aikaan ääneen. Tämän jälkeen aloimme harjoitella "Tuiki tuiki tähtönen" -kappaletta. Kirjoitin taululle yksinkertaisesti:

CCGGAAG
FFEEDDC
GGFFEED
GGFFEED
CCGGAAG
FFEEDDC

ja näytin koko ajan missä mennään. Kappaleen rytmi on siitä mukavan looginen, että rivin viimeinen sävel on aina "pitkä". Lähes kaikki oppivat kappaleen nopeasti, jonka jälkeen he kävivät kokeilemassa vuorotellen sitä oikealla pianolla: yksi soitti oikeaa pianoa ja muut soittivat samaan aikaan padipianoa. Piano-ohjelman avulla voi helposti myös opetella pianosointuja sointutaulukon mukaan. Jos iPadin kytkee piuhalla videotykkiin ja heijastaa valkotaululle, opettajan käden liikkeet eivät näy kuvassa. Avuksi sain hyvän vinkin koulumme toiselta musiikinopettajalta: iPadin voi laittaa dokumenttikameran (jos luokassa sellainen on) lasille ja näyttää sen avulla ohjelmaa, jolloin oppilaiden saattaa olla helpompi seurata, kun näkevät opettajan kädet.

Mielessä pyörii jo jatko tälle projektille, eli tutustumme todennäköisesti seuraavaksi nuotinkirjoitusohjelmaan nimeltään "Notion". Ajatuksena on soittaa sama kappale ohjelmaan ja tutustua nuotteihin viivastolla.

perjantai 20. huhtikuuta 2012

iPad musiikinopetuksessa - Musiikin peruselementit

iPadit ovat laukuissa hyvässä suojassa ja ne voi samalla ladata sekä synkronoida
Uudet tablet -laitteet tekevät tuloaan myös
koulumaailmaan. Kun koulullemme tilattiin viime joulukuussa 24 iPadia, minulle
tarjoutui oiva tilaisuus testata laitteen soveltuvuutta musiikinopetuksessa.
iPad laitteena oli minulle ennestään tuttu. Olin omistanut sen jo vuoden verran, ja ehtinyt itse opiskella sen käyttöä ja mahdollisuuksia. Päätin ottaa pilotointikohteeksi
musiikin elementit. Valtakunnallisessa musiikin opetussuunnitelmassa 5. - 9.
luokkien yksi tavoite on: "Oppilas oppii ymmärtämään musiikin elementtien,
rytmin, melodian, harmonian, dynamiikan, sointivärin ja muodon tehtävää musiikin rakentumisessa sekä käyttämään niitä ilmaisevia käsitteitä ja merkintöjä."

Työkalun valitseminen


Valitsin "GarageBand" nimisen ohjelman, jonka olin asentanut valmiiksi
projektia varten iPadeihin. Kyseisellä ohjelmalla voi äänittää 8 eri raidalle musiikkia joko
ohjelman omilla tai oikeilla instrumenteilla. Pilottikappaleeksi valitsin
"Ukko Nooan", ja tavoitteeksi äänittää raidoille rummut (rytmi), basson/kitaran/pianon (harmonia)
sekä melodian joko soitettuna tai
laulettuna. Dynamiikkaa sovellettiin miksaamisen näkökulmasta, sointiväri tulee eri soittimista. Kappaleen muodoksi ajateltiin A
(tahdit 1-4), B (tahdit 5-8) ja A uudelleen (tahdit 9-12) eli yksinkertainen
ABA rakenne.


Prosessin kuvaus

Toin laitteet luokkaan ja oppilaiden ilmeet olivat positiivisen hämmästyneitä, kun moni kysyi: "Onks koulu ostanu aipädit?". Vastasin myöntävästi ja kerroin lyhyesti, että kokeilemme laitteiden sopivuutta myös musiikinopiskelussa. Kävimme lyhyesti läpi musiikin elementit, jonka jälkeen kerroin, millä tavoin harjoittelemme näitä iPadien avulla. Liitin oman
laitteeni luokan videotykkiin, jotta oppilaat voivat seurata prosessin
etenemistä vaihe vaiheelta. Avasin ohjelman ja opastin uuden kappaleen luomiseen, jonka jälkeen jaoin jokaiselle oman tabletin ja ryhdyimme työhön.

Ensimmäiseksi loimme kappaleelle oikean määrän tahteja, jonka yhteydessä oli luontevaa jutella mikä on tahti. Toiseksi kerroin, mitä soittimia tulemme käyttämään, ja kertasimme hieman sointiväri -sanaa. Sen jälkeen aloitimme rytmiosuuden
opettelemalla soittamaan ja äänittämään yhden tahdin verran
peruskomppia ohjelman omalla rumpusetillä.  Opettelimme myös monistamaan komppia tarvittavat
12 tahtia. Ohjelmassa on useimpien instrumenttien nimet nimellä "Smart Bass, Smart Guitar" jne. Tämä tarkoittaa, että soitinta voi soittaa virtuaalikieliltä ja nauhoilta kuten oikeaa soitinta, mutta myös valmiiden sointujen pohjalta. Valmiit sointupohjat
helpottavat teknisesti oppilaita, jotka eivät ole juurikaan ennen
soittaneet mitään instrumenttia. Niiden avulla
päästään nopeammin itse musiikkiin. Äänitimme basson käyttäen sointupohjia; ensin tahdit 1-4 (A-osa), jonka jälkeen tahdit 5-8 (B-osa). Loput tahdit 9-12 monistimme
tahdeista 1-4, koska kyseessä oli sama A-osa kuin alussa.
Saman systeemin mukaan teimme myös kitara- ja pianoraidat.
GarageBandilla tehty Ukko Nooa
Viimeisenä äänitimme melodian, ja oppilaat
saivat valita soittavatko sen vai laulavatko yksin tai kaverin kanssa. Osa
soitti, osa lauloi. Erityisen hieno oppimistilanne syntyi, kun
pianonsoittotaitoiset oppilaat opettivat Ukko Nooan niille luokkakavereille,
jotka eivät sitä osanneet soittaa.


Kun ääniraidat olivat valmiit, puhuimme dynamiikasta ja
miksasimme raidat voimakkuuksiltaan sopivaan suhteeseen. Kukin sai muokata
mieleisensä balanssin. Lopuksi teimme
kappaleista mp4 audiotiedostoja ja oppilaat saivat ne sähköpostissaan itselleen
muistoksi.

Pohdintaa

Olen tehnyt tämän saman projektin kohta kaikkien opetusryhmieni kanssa.
Tarkoituksenani on lopuksi selvittää palautekyselyllä, kuinka hyvin prosessi avasi musiikin elementtejä. Omien havaintojeni pohjalta sanoisin, että oppilaiden työskentely oli ainakin hyvin
motivoitunutta ja innokasta. Koulullamme on se etu, että laitteita riittää jokaiselle henkilökohtaiseen työskentelyyn, mutta projektin
voi tehdä myös pienissä ryhmissä. Aikaa työskentelyyn meni 2-3 tuntia,
riippuen ryhmästä.

Videot projektista:

sunnuntai 8. huhtikuuta 2012

Intro

Hei!

Ensimmäinen sukellus bloggauksen maailmaan. Katsotaas, miten käy.

Olen espoolainen musiikin lehtori ja opetan Mainingin koulussa, Espoon Kivenlahdessa. Työurani alkoi v. 1997 Kalajärven koulussa ja vuonna 2005 siirryin Maininkiin. Opetan tällä hetkellä yläkouluikäisiä, vaikkakin kokemusta on myös alakoulusta, lukiosta ja aikuisopetuksesta. Olen käynyt Kaustisen musiikkilukion ja opiskellut Sibelius-Akatemiassa musiikkikasvatusosastolla, josta valmistuin v. 2000 musiikin maisteriksi. Kotoisin olen Lappajärveltä, Etelä-Pohjanmaalta.

Olen ollut mukana erilaisissa musiikkiprojekteissa, mm. musiikin oppikirjailijana Otavalla, musiikin valtakunnallisessa opetussuunnitelmatyöryhmässä Opetushallituksessa ja Espoon kaupungin musiikkiluokkayläkoulujen valintakriteerien ja yhteisen kokeen laadintatyöryhmässä. Opetustyön lisäksi toimin freelancer muusikkona ja musiikkikirjojen nuotintajana sekä sovittajana erilaisissa projekteissa.

Teknologia kiinnostaa minua hyvin paljon ja viime aikoina olen tehnyt erilaisia pilotointiprojekteja oppilaiden kanssa musiikin teknologian alueella. Kouluumme hankittiin iPadeja, ja olen testannut niiden hyötykäyttöä musiikinopetuksessa monella eri tavalla. Kirjoittelen tänne kokemuksia ja ajatuksia aluksi tästä projektista ja myöhemmin ehkä muistakin aiheista.

Keskustelu viritköön,

Petri


Location:Viherlaakso, Espoo